FAQ

Chcesz o coś zapytać? Najpierw sprawdź FAQ. Znajdziesz tutaj najczęściej zadawane pytania, posortowane według tematyki.

Stic ReNATURE

Czym jest UHU stic ReNATURE?

UHU stic ReNATURE to nowy klej w sztyfcie z pojemnikiem wykonanym głównie z surowców roślinnych. 58% materiału jest wykonane z bioplastików. Jest to wkład UHU na rzecz ochrony środowiska i zasobów naszej planety.

Co szczególnego kryje się w UHU stic ReNATURE?

UHU stic ReNATURE to pierwszy na świecie klej w sztyfcie z pojemnikiem wykonanym w znacznej części z bioplastików. Zamiast konwencjonalnych materiałów kopalnych, stosuje się głównie polietylen z zasobów roślinnych ("bio PE"). UHU stic ReNATURE to rezultat wielu lat prac badawczo-rozwojowych. Zastąpienie materiałów kopalnych materiałami odnawialnymi zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zużycie zasobów kopalnych. Jednak UHU nie idzie na kompromis jeśli chodzi o jakość, funkcjonalność i trwałość.

Jakie surowce roślinne są wykorzystywane do produkcji UHU stic ReNATURE?

Opakowanie UHU stic ReNATURE zawiera około 58% surowców pochodzenia roślinnego w postaci polietylenu z trzciny cukrowej. Jej uprawa i obróbka ma miejsce w brazylijskim Sao Paulo. Trzcina cukrowa jest uważana za najbardziej wydajny surowiec ze wszystkich upraw rolnych pod względem plonów i zużycia energii. W produkcji UHU stic ReNATURE nie wykorzystuje się upraw modyfikowanych genetycznie.

Dlaczego ilość materiałów odnawialnych jest ograniczona do 58%?

W UHU priorytetem jest jakość produktów i opakowań. Ważne jest również, aby zapewnić wystarczających ilości surowca po rozsądnych kosztach. Dostępne obecnie bioplastiki nie spełniają jeszcze naszych wysokich wymagań. Wysiłki badawcze w ostatnich latach pozwoliły nam na osiągnięcie proporcji około 58% udziału surowców pochodzenia roślinnego. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ten odsetek, UHU regularnie sprawdza, czy zastosowanie surowców roślinnych spełni wysokie wymagania produktowe i w jakim stopniu.

Jakie są korzyści z zastosowania surowców pochodzenia roślinnego?

Ponad 90% produkowanego obecnie tworzywa sztucznego jest wytwarzane z ropy naftowej, a jego roczne zużycie na świecie wynosi ponad 250 milionów ton. Bioplastiki są produktami częściowo lub nawet w całości wytwarzanymi z surowców roślinnych. Zastąpienie surowców kopalnych surowcami pochodzenia roślinnego ogranicza zużycie zasobów kopalnych i znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla.

Dlaczego klej z bioplastiku chroni zasoby kopalne i zmniejsza emisję CO2?

Kiedy pod koniec eksploatacji spali się plastik z ropy naftowej, uwalnia on do atmosfery ogromne ilości CO2. Potęguje to efekt cieplarniany i stanowi zagrożenie dla naszego klimatu. W przeciwieństwie do tego, spalanie materiałów pochodzących w 100% z bioplastików uwalnia tylko tyle CO2, ile było zgromadzone w roślinie podczas jej wzrostu. Firma UHU zleciła niedawno instytutowi Denkstatt obliczenie śladu węglowego i zużycia zasobów kopalnych dla opakowania UHU stic ReNATURE w porównaniu z konwencjonalnymi opakowaniami z tworzyw sztucznych na podstawie oceny cyklu życia zgodnie z normą DIN EN-ISO 14044. Redukcja emisji CO2 została obliczona na 46%, a zużycie zasobów kopalnych zostało zmniejszone o 48%. Nasze nowe opakowanie na bazie roślin przyczynia się zatem do ochrony klimatu i zasobów kopalnych.

Dlaczego firma UHU zdecydowała się na wykorzystanie surowców pochodzenia roślinnego?

Bioplastiki mają kluczowe znaczenie w strategii Komisji Europejskiej na rzecz biogospodarki 2020, ponieważ redukują one wpływ na klimat i zużycie paliw kopalnych oraz mają niewykorzystany potencjał. Instytuty i organizacje na szczeblu krajowym zgadzają się, że wykorzystanie surowców roślinnych jest jedyną długoterminową alternatywą dla obecnej gospodarki opartej na ropie naftowej. Wykorzystanie zasobów odnawialnych jest jedynym sposobem na osiągnięcie w pełni zrównoważonej gospodarki. Zdecydowanie popieramy recykling, ale najlepszy jest produkt odnawialny wykonany dodatkowo z surowców odnawialnych! UHU intensywnie pracuje nad odkryciem najbardziej efektywnych ekologicznie procesów i stworzeniem produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. Tam, gdzie to możliwe, stosujemy już opakowania kartonowe i blistrowe pochodzące z recyklingu.

Czy nowe opakowanie ma jakiś wpływ na właściwości użytkowe produktu?

Nowe opakowanie nie ma żadnego wpływu na działanie kleju w sztyfcie.

Czy materiał pochodzenia roślinnego może zostać poddany recyklingowi?

YTak, może. Nowy UHU stic ReNATURE może być poddany zwykłemu recyklingowi, ponieważ bio PE ma takie same właściwości jak tradycyjny PE. Opróżnij pojemnik i dostarcz go do odpowiedniego punktu odbioru odpadów zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi. W zależności od dostępnych obiektów sztyft może być poddany recyklingowi lub spaleniu.

Jak należy zutylizować produkt po zużyciu?

Opróżnij pojemnik i włóż go do odpowiedniego kontenera. Opakowania kartonowe powinno się przetwarzać jak makulaturę. Ponieważ nowy pojemnik, tak jak tradycyjny, jest w większości wykonany z polietylenu, jest łatwy do recyklingu.

Czy surowce pochodzenia roślinnego są biodegradowalne?

Pojemnik nie jest biodegradowalny ani nie nadaje się do kompostowania. Wynika to z faktu, że materiały ulegające biodegradacji mają ograniczoną trwałość, a trwałość jest podstawowym wymogiem użytkownika w przypadku produktów UHU. Nasze badania wykazały, że nasze wysokie wymagania dotyczące trwałości i możliwości recyklingu najlepiej spełniają opakowania wykonane na bazie bio PE.

Dlaczego w UHU stic ReNATURE stosowanym składnikiem roślinnym jest trzcina cukrowa?

Etanol pochodzący z brazylijskiej trzciny cukrowej jest materiałem wyjściowym do produkcji bio PE. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej wydajnych roślin uprawnych, o doskonałych właściwościach z punktu widzenia ochrony środowiska. Brazylia od dziesięcioleci wspiera rozwój trzciny cukrowej i wprowadziła wysokie normy społeczne i środowiskowe w jej produkcji, które również spełniają odpowiednie normy UE.

Czy uprawa trzciny cukrowej do UHU stic ReNATURE wpływa na lasy deszczowe?

Nic nie wskazuje na to, że uprawa trzciny cukrowej ma negatywny wpływ na lasy deszczowe. Ponad 99% brazylijskich plantacji trzciny cukrowej znajduje się w odległości ponad 2000 km od amazońskich lasów deszczowych. Ze względu na kompleksowe środki rządowe obszar upraw jest ograniczony do 7,5% terytorium Brazylii, a uprawa cukrownicza jest na większości terytorium kraju zabroniona.

Czy uprawa trzciny cukrowej do UHU stic ReNATURE wpływa na uprawy roślin spożywczych?

Do uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji 1,2 mln ton bioplastików w 2011 r. potrzeba było 300 000 hektarów ziemi na całym świecie. Według obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Instytutu Bioplastików i Biokompozytów (IfBB) stanowi to tylko 0,006% globalnego potencjału około 5 miliardów hektarów. W tym samym roku zapotrzebowanie na bioplastiki wynosiło około 250 milionów ton. Pokrycie obecnego światowego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w całości bioplastikami wymagałoby tylko 1,5% dostępnych gruntów rolnych.

Co jeszcze robi UHU, aby promować zrównoważony rozwój?

Jesteśmy średniej wielkości przedsiębiorstwem działającym w duchu świadomości ekologicznej i międzypokoleniowo, co jest nieodłączną częścią polityki korporacyjnej UHU, w której zrównoważony rozwój odgrywa zasadniczą rolę. Świadomość ekologiczna leży u podstaw działalności UHU, a środki podejmowane są we wszystkich obszarach – od rozwoju produktu i procesów produkcyjnych po użytkowanie i utylizację przez konsumentów. UHU nieustannie znajduje sposoby na ochronę i poprawę warunków zdrowia swoich pracowników, środowiska naturalnego i milionów konsumentów na całym świecie. Przykładem tej strategii jest fakt, że nasze starania w procesie produkcji w większości przypadków znacznie przewyższają rygorystyczne wymogi prawne. Ponadto wiele produktów UHU jest już wolnych od rozpuszczalników, a produkcja nie generuje prawie żadnych odpadów. UHU będzie nadal podejmować ogromne wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach – produktów wysokiej jakości, innowacyjnych opakowań, czystej fabryki i inspirujących ludzi.

WIĄZANIE I MOCOWANIE

Czy istnieją kleje, które można stosować na zewnątrz w temperaturze oscylującej wokół zera stopni?

Nie, większość klejów trzeba nakładać w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza, a niektóre z nich twardnieją w jeszcze wyższych temperaturach.

Czy można trzymać klej w lodówce?

Tak, można. Ponieważ kleje nie twardnieją w temperaturze poniżej 5 stopni, zalecamy trzymać je w małych tubkach i butelkach umieszczonych w (plastikowym) woreczku w lodówce. Nie zalecamy wkładania ich do zamrażalnika, ponieważ niektóre kleje zawierają wodę.

Czy są dostępne kleje do materiałów z PP, PE, PA lub PFTE?

Nie, tego rodzaju tworzyw sztucznych nie łączy się. Zasadniczo są one łączone w procesie przemysłowym prowadzonym w wysokiej temperaturze.

PP = Polipropylen
PE = Polietylen
PA = Poliamid = nylon
PTFE = Politetrafluoroetylen

Czym są "materiały porowate"?

Materiały porowate mogą pochłaniać wilgoć. Niektóre kleje i uszczelniacze zawierają wilgoć. Podczas korzystania z tego typu klejów czy substancji uszczelniających co najmniej jeden z łączonych materiałów musi być porowaty.

Do materiałów porowatych zalicza się: płyty gipsowe, nieobrobione drewno, beton i cegły, papier, tekturę, cement itd.

Wśród materiałów nieporowatych można wymienić: Obrobione (polakierowane lub powleczone) drewno, beton i cegły, płyty budowlane, np. MDF, płyty pilśniowe trójwarstwowe i wielowarstwowe, tworzywa sztuczne twarde i miękkie, piankę polistyrenową (styropian, tempex, polistyren ekstrudowany), metal, szkło itd.

Którego kleju należy użyć do łączenia wyrobów glinianych i porcelany?

Najlepszy będzie dwuskładnikowy klej epoksydowy, np. Epoxy 5 minutes. Jeśli łączone elementy są dokładnie dopasowane, można użyć też superkleju (żelu). Jednak klej epoksydowy zapewnia najlepsze przyleganie, a także jest odporny na wodę i zmywanie w zmywarce.

Czego mogę użyć do usuwania plam z kleju i jego resztek?

Jeśli jeszcze nie wyschły, większość klejów można usunąć acetonem. Białe kleje do drewna i tapet można usuwać wodą.

Zasadniczo, po stwardnieniu resztki kleju można usuwać jedynie mechanicznie – innymi słowy, zdrapując, odcinając, za pomocą papieru ściernego itd.

EUROPEJSKIE ROZPORZĄDZENIE O WYROBACH BUDOWLANYCH

Co wynika z europejskiego rozporządzenia o wyrobach budowlanych (CPR) nr 305/2011?

To rozporządzenie (CPR) weszło w życie 1 lipca 2013 r., ustanawiając minimalne wymagania dla wyrobów budowlanych w zakresie m.in. bezpieczeństwa, odporności ogniowej i wytrzymałości mechanicznej. Jeśli dla danej grupy produktów opracowano zharmonizowaną normę europejską, to producent jest zobowiązany wykazać ich zgodność z odpowiednimi wymaganiami UE oraz oznaczyć produkt symbolem CE. Ponadto, producent musi udostępnić deklarację właściwości użytkowych (DoP) opisującą metody testowania produktów i wskazującą, jakie wyniki uzyskał w testach dany produkt. Kleje do PCW, kleje do płytek i kotwy chemiczne podlegają rozporządzeniu CPR. Masy uszczelniające podlegają rozporządzeniu od 2014 r. Na życzenie przesyłamy odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych.

Które grupy produktów są objęte europejskim rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CPR) nr 305/2011?

Masy uszczelniające podlegają rozporządzeniu CPR od 1 lipca 2014 r.

Kiedy weszło w życie europejskie rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) nr 305/2011?

Podlegają rozporządzeniu CPR od 1 lipca 2014 r.

Czym jest DoP?

DoP to deklaracja właściwości użytkowych (Declaration of Performance). Opisuje ona metody testowania produktów i wskazuje, jakie wyniki uzyskał w testach dany produkt.

Jak mogę otrzymać deklarację właściwości użytkowych dla mojego produktu?

DoP jest dostępna w formie cyfrowej na stronie informacyjnej każdego produktu. Obecnie pracujemy nad udostępnieniem wszystkich deklaracji. Jeśli jakiejś brakuje, prosimy o przesłanie prośby o jej przesłanie za pomocą formularza kontaktowego.

Jak mogę otrzymać więcej informacji?

IW przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.