RODZAJE KLEJÓW

Kompletny wachlarz produktów UHU.

KLEJE NA BAZIE WODY I ROZPUSZCZALNIKA

Kleje na bazie wody i rozpuszczalnika nakłada się tylko na jedną z łączonych części, którą następnie natychmiast przykleja się do drugiej. Części muszą być do siebie przymocowane, ponieważ klejenie następuje dopiero po wyparowaniu rozpuszczalników. W przypadku tak zwanych klejów "bezrozpuszczalnikowych" substancją nośną jest woda. Materiały o otwartej strukturze sprzyjają wysychaniu mokrych klejów.

Kleje zawierające rozpuszczalniki są stosowane do wielu różnych zadań. W szczególności obejmują one prace wymagające szczególnie szybkiego tempa nakładania, kiedy musimy unikać zwijania się papieru lub kiedy klejone są materiały nieporowate. Kleje te składają się z żywic lub kauczuków, które są przetwarzane na postać płynną przy użyciu tradycyjnych rozpuszczalników, np. alkoholu, acetonu lub octanu metylu. Klej twardnieje w wyniku odparowania rozpuszczalnika. Z tego względu rozpuszczalnik musi mieć możliwość ulotnienia się przez materiał. Tak jest w przypadku drewna, kartonu i skóry. W przypadku materiałów nieprzepuszczających powietrza, takich jak metal, porcelana czy twarde tworzywa sztuczne, powierzchnia klejona musi być możliwie długa i wąska, aby rozpuszczalnik mógł wydostać się na zewnątrz. Wiele tworzyw sztucznych pod wpływem rozpuszczalników ulega w różnym stopniu korozji, a nawet rozpuszczeniu. Dlatego podczas klejenia tworzyw sztucznych należy zawsze przestrzegać odpowiednich instrukcji na opakowaniu.

Permeable materials

Materiały przepuszczalne

Non-permeable materials

Materiały nieprzepuszczalne

Do góry

KLEJE KONTAKTOWE

Kleje kontaktowe są nakładane na obie łączone części. Po upływie czasu odparowania, który różni się w zależności od rozpuszczalnika, części, które mają zostać połączone z dużą siłą się dociska. Klejone części natychmiast łączą się ze sobą. Po krótkim czasie można obciążyć klejony przedmiot.

Kleje kontaktowe UHU, takie jak UHU All Purpose Adhesive Power lub UHU greenit, nakłada się metodą klejenia dwustronnego. Szczególnie dobrze nadają się do klejenia grubych materiałów, które są przepuszczalne dla rozpuszczalników. Klej kontaktowy umożliwia tworzenie natychmiastowych połączeń, które po krótkim czasie stają się bardzo mocne. Pozostają elastyczne nawet po wyschnięciu, dlatego też nadają się szczególnie do materiałów, które muszą pozostać elastyczne w miejscu sklejenia (np. podeszwy butów, paski skórzane). Kleje kontaktowe stosowane są również w obróbce dużych powierzchni (np. fornirowanie stołów). UHU oferuje również bezrozpuszczalnikowe kleje kontaktowe.

Contact adhesives
Contact adhesives
Czym jest "klejenie kontaktowe"?Klejenie kontaktowe to procedura, w której na obie sklejane powierzchnie nakłada się cienką i równomierną warstwę kleju. Części nie łączy się od razu, lecz trzyma oddzielnie (aby rozpuszczalnik mógł odparować), aż do momentu, gdy klejone powierzchnie będą "suche w dotyku". Dopiero wtedy części delikatnie nakłada się na siebie, wyrównuje i krótko i mocno dociska. Tutaj ważna jest siła nacisku, a nie czas jej trwania. Jeśli klejenie kontaktowe wykona się prawidłowo, nie będzie można już skorygować położenia części.
Do góry

KLEJE REAKTYWNE

Kleje reaktywne to kleje, które utwardzają się w wyniku procesów chemicznych, fizycznych lub katalitycznych. W zależności od reakcji mogą składać się z jednego lub dwóch składników.

Jednoskładnikowe kleje reaktywne
Jednoskładnikowe kleje reaktywne reagują z wilgotnością powietrza, światłem UV lub tlenem atmosferycznym (kleje tlenowe), lub z wyłączeniem powietrza, np. z jonami metali (kleje beztlenowe). Kleje jednoskładnikowe nanosi się na jedną z klejonych powierzchni. Reakcja rozpoczyna się natychmiast w wyniku działania drugiego składnika reaktywnego w atmosferze lub na klejonej powierzchni.

Dwuskładnikowe kleje reaktywne
Dwuskładnikowe kleje reaktywne składają się ze składników w postaci cieczy, pasty lub proszku, które na ogół muszą być dokładnie wymieszane w podanych proporcjach. Czas działania (żywotność mieszanki) jest ograniczony, a twardnienie rozpoczyna się natychmiast. Klejoną spoinę należy unieruchomić do momentu pełnego związania, przy czym czas związania zależy od rodzaju kleju i temperatury otoczenia.

Klejenie o wysokiej skuteczności przy użyciu klejów reaktywnych (szybkie, mocne i wszechstronne)
Kleje reaktywne to kleje, które utwardzają się w wyniku reakcji chemicznych, fizycznych lub katalitycznych. Stosuje się je zazwyczaj wtedy, gdy wymagana jest wysoka wytrzymałość. Wspomniane kleje reaktywne mają zazwyczaj dwa składniki (spoiwo i utwardzacz). Spoiwo i utwardzacz zawsze pakuje się oddzielnie. Jeśli oba składniki wejdą ze sobą w kontakt, rozpocznie się reakcja, która spowoduje, że klej osiągnie swoją ostateczną wytrzymałość. Jednoskładnikowe kleje reaktywne zawierają nieaktywny utwardzacz, który nie wchodzi w reakcję w opakowaniu w normalnych warunkach. Reakcja rozpoczyna się dopiero po zetknięciu się utwardzacza z drugim składnikiem reaktywnym. W zależności od rodzaju kleju reakcja rozpoczyna się pod wpływem wilgotności powietrza, promieniowania UV lub tlenu atmosferycznego (kleje tlenowe).

JAK TO DZIAŁA?

W przypadku klejów dwuskładnikowych spoiwa i utwardzacze są dokładnie mieszane w określonych proporcjach i muszą być stosowane w podanym czasie obróbki (od godziny do kilku godzin w zależności od rodzaju kleju). Do klejenia idealnie nadaje się temperatura ok. 20°C.

W przypadku klejów jednoskładnikowych, klej nakłada się na jedną z klejonych powierzchni. Reakcja rozpoczyna się natychmiast w wyniku działania drugiego składnika reaktywnego w atmosferze lub na klejonej powierzchni. Drugi składnik musi być również obecny.

Kleje cyjanoakrylowe (superkleje) twardnieją w warunkach beztlenowych przy wilgotności powietrza występującej na klejonej powierzchni. Dlatego też warunkiem koniecznym jest absolutnie idealnie dopasowanie łączonych powierzchni, które w razie potrzeby można zwilżyć oddychając na nie.

KIEDY STOSUJE SIĘ KLEJE REAKTYWNE?

  • Kiedy klejone łączenie ma być narażone na duże obciążenia.
  • Gdy klejone łączenie musi być szczególnie wytrzymałe lub odporne na temperaturę.
  • Kiedy powierzchnie klejone są zamknięte, czyli rozpuszczalniki nie mogą ulatniać się przez materiał.

Do góry

JEDNOSKŁADNIKOWE KLEJE REAKTYWNE

Do góry

DWUSKŁADNIKOWE KLEJE REAKTYWNE

Do góry

KLEJE TERMOTOPLIWE

Kleje termotopliwe występują w postaci kartridży, świec, proszków, granulatów, siatek lub błon. Nie zawierają rozpuszczalników, nie wymagają mieszania ani dozowania. Kleje termotopliwe topią się pod wpływem temperatury. Odbywa się to albo bezpośrednio wewnątrz klejonego połączenia (np. poprzez prasowanie krawędzi), albo za pomocą pistoletu do klejenia, z którego gorący klej jest nakładany na łączone elementy. Kleje termotopliwe topią się w temperaturze od 110°C a w przypadku niektórych innych systemów powyżej 220°C.

Do góry

KLEJE WRAŻLIWE NA NACISK

Kleje wrażliwe na nacisk to produkty, które zachowują stałą przyczepność. Są one stosowane w przypadkach, kiedy klejenie nie ma być trwałe i konieczne jest późniejsze oddzielenie. Kleje wrażliwe na nacisk stosuje się głównie na błonach i taśmach samoprzylepnych, na obustronnych taśmach i podkładkach samoprzylepnych, a także na karteczkach samoprzylepnych, etykietach samoprzylepnych i foliach.

Do góry