ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY

Inicjatywa UHU na rzecz zrównoważonego świata.

ReNATURE

Ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju UHU jest wprowadzenie UHU stic ReNATURE oraz UHU Twist & Glue ReNATURE – wysokiej jakości klejów w opakowaniach wykonanych z materiałów odnawialnych. Dzięki zastąpieniu surowców ropopochodnych bioplastikami z trzciny cukrowej można zmniejszyć emisję CO2 o 46% i zachować 48% więcej zasobów kopalnych w przypadku UHU stic ReNATURE, a 45% w przypadku UHU Twist & Glue ReNATURE*. W UHU stic ReNATURE stosowany jest klej wykonany w 98% z naturalnych składników.

*W porównaniu ze standardowym klejem UHU lub tradycyjną butelką UHU Twist & Glue, jako średnia w całym cyklu życia (obliczona przez Denkstatt/Wiedeń, kwiecień 2013 i czerwiec 2014).

Do góry

Produkty

Do góry

Nagrody

Green Brand 2018/2019

UHU stic ReNATURE i UHU Twist & Glue ReNATURE to pierwsze marki klejów, które oficjalnie otrzymały znak Green Brand 2016/2017. Międzynarodowa Organizacja Green Brands wyróżnia zrównoważone ekologicznie marki, produkty i firmy, które przyjęły odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska podejście do zarządzania. Wspierana przez niezależne instytucje i stowarzyszenia zajmujące się zrównoważonym rozwojem, takie jak SERI (Sustainable Europe Research Institute) i ALLPLAN stowarzyszenie na rzecz zarządzania energią i środowiskiem), organizacja Green Brands wyróżniła klej UHU stic ReNATURE za wkład w ochronę środowiska i ochronę ograniczonych zasobów kopalnych.

Przejdź do strony.

AUSTRIACKA ODZNAKA EKOLOGICZNA

UHU stic ReNATURE jest pierwszym klejem, który otrzymał zaszczytne wyróżnienie austriackiej odznaki ekologicznej dla produktów przyznawane przez austriackie Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej. Austriacka odznaka ekologiczna jest przyznawana wyłącznie produktom spełniającym wszechstronne kryteria ekologiczne, co jest sprawdzane i potwierdzane przez niezależnego arbitra.

Przejdź do strony

NAGRODA "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ"

Nowy UHU stic ReNATURE został wybrany przez Association of the Paper, Office Supplies and Stationery Industry (Stowarzyszenie Przemysłu Papierniczego, Zaopatrzenia Biur i Artykułów Stacjonarnych) jako Produkt Roku 2014 w kategorii zrównoważonego rozwoju. Nowy UHU stic ReNATURE zrobił duże wrażenie na panelu w szczególności ze względu na pionierskie wykorzystanie zrównoważonych surowców i związaną z tym ochronę zasobów naturalnych i środowiska.

Przejdź do strony

NAGRODA "EUROPEAN BIOPLASTICS"

W 2014 r. klej UHU stic ReNATURE został nominowany do nagrody European Bioplastics jako jedna z 5 najlepszych innowacji w dziedzinie bioplastiku. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla innowacji, sukcesów i osiągnięć producentów, przedsiębiorstw przetwórczych i klientów w branży bioplastiku. Zwycięskie innowacje zostały wybrane przez niezależne jury z branży drukarskiej, środowiska akademickiego oraz stowarzyszeń z Europy, Azji i Ameryki na podstawie takich kryteriów, jak poziom innowacji, nowatorstwo, jakość, obsługa klienta i potencjalne korzyści dla przemysłu tworzyw sztucznych.

Przejdź do strony

 

Do góry