Power Transparent trwały & przezroczysty

200 ml

Klej kontaktowy w sprayu

Power Transparent trwały & przezroczysty

Opis

Właściwości

  • Uniwersalny
  • Przezroczysty i trwały
  • Silny, szybki i czysty
  • Odpowiedni również do styropianu
  • Spray - nakłada się gładko i równomiernie
Do góry

Zastosowanie

Nadaje się do

Do klejenia papieru, tektury, skóry, filcu, pianek, wielu tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliów, styropianu itp. Między sobą i do wielu innych materiałów, takich jak drewno, ceramika, szkło itp. Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.

Nie nadaje się do

Nieodpowiednie dla polietylen (PE), politetrafluoroetylen (PTFE) lub silikon (Si), ponieważ te tworzywa mają właściwości antyadhezyjne.

Do góry

Użycie

Przed użyciem

Warunki pracy

Nie stosować w temperaturze poniżej +10°C.

Bezpieczeństwo osobiste

UHU Power Spray zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. Podczas używania i przechowywania tego produktu należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Podczas nakładania produktu na większe powierzchnie należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy.

Wymagania dotyczące powierzchni

Miejsca do sklejenia muszą być suche i odtłuszczone oraz bez kurzu.

Podczas użytkowania

Wskazówki dotyczące użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać z odległości ok. 15-20 cm, aby uzyskać równomierną aplikację. Spryskać obie klejone powierzchnie, pozostawić do wyschnięcia na ok. 5-20 minut, a następnie ścisnąć na krótko i bardzo mocno. Klejenie styropianu®: cienko rozpyl na obie powierzchnie z odległości ok. 30 cm i pozostaw do wyschnięcia na ok. 5-20 minut, połącz ze sobą.

Punkty uwagi

Pojemnik pod ciśnieniem Chronić przed słońcem i nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu. Wyrzucić dopiero po całkowitym opróżnieniu. Nie wdychać oparów. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko gromadzenia się potencjalnie wybuchowych gazów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po użyciu

Plamy/pozostałości

Do usuwania plam i czyszczenia zabrudzonych części oraz narzędzi użyj benzyny.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Do góry

Podobne produkty

Do góry